Innerlijk weten

Vorige week had ik een mooie ontmoeting met een ‘oudere’ wijze man. We spraken over wat ons na aan het hart ligt, Eenheid en Liefde. Toen ik hem vroeg: ‘Wat betekent Liefde voor jou?’, gaf hij een prachtig antwoord wat me ontroerde. Liefde gaat voor hem over het echt kunnen zien van de ander, voorbij de rollen die we spelen, de dingen die we doen, het uiterlijk. Liefde gaat over de binnenkant, daar waar we nog steeds verbonden zijn met het Licht, de Bron, of hoe je het noemen wilt. Op díe manier naar anderen en jezelf kunnen kijken, dat is voor hem waar Liefde over gaat.

De prachtige tekst van vandaag die er heel mooi op aan sluit, kreeg ik toegestuurd door Catrien ten Napel, waarvoor mijn hartelijke dank!

♥♥♥

 Innerlijk weten

Geloof niet zomaar iets wat je hebt gehoord.

Geloof niet in tradities alleen omdat ze vele generaties zijn doorgegeven.

Geloof niet iets alleen op basis van het feit dat er veel over gepraat wordt.

Geloof niet iets omdat het zo staat opgeschreven in geschriften die afkomstig zijn van oude wijzen. Geloof niet in vermoedens.

Geloof niet iets omdat een autoriteit, een docent of iemand die ouder is het zegt.

Geloof alleen iets nadat je het voor jezelf hebt uitgetest en op die manier hebt ontdekt, dat het zowel voor jou blijkt te werken alsook dat het ten goede komt aan alles en iedereen.

Accepteer het dan en leef er dan ook naar.

Boeddha

♥♥♥

Citaat uit: Dhammapada. Essential Teachings of Shakyamuni Buddha; Dharma publishing, Berkeley, CA, 1987.
Gevonden in het boek De hele olifant in beeld. Inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede van Marja de Vries.
Uitgeverij AnkhHermes.