The One

Na een rondreis van bijna 6 weken ben ik de afgelopen week weer thuis gekomen. Het was een reis met grote tegenstellingen. Leven, dood, warmte, kou, arm, rijk, natuur, grote steden, maar bovenal een reis waarin Liefde duidelijk voelbaar  was. Een zin van de mysticus meester Eckhart speelde, vrij vertaald, met grote regelmaat door mijn hoofd, ‘God is in alles en iedereen gelijkelijk aanwezig’. Met name tijdens de dagen in Bali was dit ook zo zichtbaar. Eén gebeurtenis wil ik graag met je delen.

Bali is een eiland waar de meeste inwoners het Hindoeïsme aanhangen. Op mijn verjaardag was ik in een prachtige watertempel, waar we rondgeleid werden door een zeer betrokken gids. Het is een tempel met een duizend jaar oude bron. Je ziet het water opwellen en deze bron voorziet het hele tempelcomplex van dit heilige water. In deze openlucht tempel bevindt zich een groot reinigingsbad. De gids legde uit dat je het reinigingsritueel lichamelijk uitvoert, maar dat het daar niet om gaat. Het gaat erom dat je de intentie hebt om je geestelijk te willen reinigen. ‘Purifying’, zoals hij het zo mooi zei. Met name het reinigen van de gedachten is belangrijk, omdat onze gedachten vaak niet zo heilig zijn en ons weg lijken te voeren van ‘The One’. ‘The One’ is overal aanwezig legde hij uit, in de natuur, de aarde, de dieren, overal. Alles is een vorm van ‘The One’. En de vele offers die meerdere malen per dag gebracht worden, in de vorm van kleine bakjes met voedsel, bloemetjes en wierook, zijn bedoeld om ‘The One’ en de aarde te danken en iets terug te geven voor wat we allemaal van haar nemen. Toen ik hem vroeg of hij dacht dat God ook in hemzelf te vinden was, klonk de verbazing over mijn vraag duidelijk door in zijn antwoord. ‘Ja maar natuurlijk, je kunt niet léven zonder die energie, ‘The One’. ‘The One’ is overal aanwezig’. Met grote ontroering heb ik een klein offer en reinigingsritueel mogen uitvoeren.

Lief mens, waar je ook bent, wie je ook ontmoet, hoe groot de tegenstellingen ook mogen zijn: ‘God is in alles en iedereen evenveel aanwezig’. Ik wens je toe dat je dit ervaren mag.

Namaste,
Greetje