Lichtfeesten – Onafhankelijk van mijn zien

In bijna alle grote religies zijn/worden deze maanden de lichtfeesten gevierd. Ik heb naar de betekenissen gezocht van de feesten en wat me raakt, is dat elke keer het woord zuiverheid valt. Daar gaat het bij alle feesten om, het zoeken naar Zuiverheid te midden van onzuiverheid. Het zoeken naar Licht te midden van het donker. Het zoeken naar Waarheid te midden van onwaarheid. En opeens trof het mij…, het is een zoeken naar Dat wat er al Is…

Dat mogen we vieren, omdat, hoe moeilijk soms ook te vinden of te zien, dit Licht, deze Zuiverheid er is. Niet op een plek buiten ons, maar in ons Zelf, in ieders Zelf.  Het is onafhankelijk van mijn zien of niet zien.

De lichtfeesten zijn geen feesten van hoop dat het er is, het zijn geen feesten van verwachting. Het mag een zoeken en vieren zijn van ‘Dat Het er Is’.

♥♥♥

Gelukkig dat
het licht bestaat

en dat het met
me doet en praat

en dat ik weet
dat ik er vandaan

kom, van het licht
of hoe dat heet.

Hans Andreus.

♥♥♥

Lief mens,
Ik wens jou en mij te midden van het donker, mooie dagen toe. Waarin we mogen vieren dat het Licht – onafhankelijk van ons zien, weten of ervaren – in ieder van ons Is.

Namaste,
Greetje